Inici > Bloc > Resum de l'any 2013

Resum de l'any 2013

31.12.2013

Segueix-nos a Twitter @w3nexus per rebre actualitzacions

Segueix-nos a Twitter @w3nexus per rebre actualitzacions

Aquesta entrada és històrica

  • Estudi multicèntric aleatoritzat per avaluar l’eficàcia de fosfomicina més daptomicina enfront monoteràpia de daptomicina per al tractament de la bacterièmia resistent a la meticil·lina Staphylococcus aureus en pacients hospitalitzats +info
  • Assaig clínic aleatoritzat i doble-cec sobre l’eficàcia de l’adaptació de la dosi de suplements de ferro en l’embaràs en la salut maternoinfantil +info
  • Assaig clínic aleatoritzat i controlat sobre l’eficàcia d’altes dosis de penicil·lina V oral davant amoxicil·lina a altes dosis en el tractament de la pneumònia no greu +info
  • Assaig clínic pilot de fase II aleatoritzat sobre l’eficàcia del tractament antiretroviral doble amb maraviroc més darunavir potenciat amb ritonavir en teràpia de rescat precoç en pacients amb infecció per VIH-1 +info

A més,

  • nou quadern de recollida de dades per al servei d’oncologia de l’HGU. Gregorio Marañón ONCOTHROMB
  • nou quadern de recollida de dades per al servei de pediatria del HUVH. VITAMINA-D3
  • nou quadern de recollida de dades per al servei de malalties infecciosses del HUVH GENFENSAEC
  • nou quadern de recollida de dades per al servei de neurologia del HUVH ICTUS-TCE