Quaderns Electrònics

Recollida de dades en investigació clínica

@w3nexus

Bases de dades i recerca en farmacoepidemiologia

L'any 2005 vàrem desenvolupar el primer quadern electrònic de recollida de dades per a un estudi pilot sobre l'ús terapèutic del cannabis (Sativex ®) en la prevenció i tractament de les nàusees induïdes per quimioteràpia antineoplàstica (article publicat). L'éxit d'aquella experiència s'ha reflexat en cadascun de les bases de dades i quaderns creats a posteriori.

El valor dels nostres quaderns de recollida de dades és el producte de l'estreta col·laboració entre investigadors, metodòlegs, experts en monitorització clínica i experts en tecnologies de la informació. Pot trobar més informació sobre alguns projectes de recerca en el nostre blog.

Accessos més segurs: verificació en dos passos

Millorem la seguretat en l'accés als QRD protegint el seu compte amb la contrasenya i un dispositiu mòbil (smartphone / tauleta). Habitualment els comptes d'usuari a Internet només tenen un nivell de protecció (la contrasenya). Amb la verificació en dos passos, un usuari maliciós necessitarà, a més de la contrasenya, el seu dispositiu mòbil per accedir al compte. Trobarà més informació sobre aquesta funcionalitat i la seva configuració a la plana Verificació en dos passos.

La millor opció

Qualitat en la gestió electrònica de dades

 • Disseny flexible

  Planes web que s'adapten al dispositiu que s'utilitza per tal de millorar l'experiència de l'usuari i facilitar-ne l'ús.

 • Dades més segures

  Les còpies de seguretat i la traçabilitat de les dades augmenten la seva capacitat de concentració en lo més important: la recerca.

 • Solucions personalitzades

  Desenvolupem quaderns a mida per tal de satisfer qualsevol requeriment o necessitat tècnica del seu estudi o projecte.

 • Imatge personalitzada

  Integrem el nostre quadern en el seu projecte web: adaptació d'imatge corporativa i delegació d'identificació en els seus sistemes.

Serveis

Assessorament i validació del quadern electrònic de recollida de dades amb els investigadors principals: anàlisi de variables, rangs de valors admessos, rangs de valors amb significància clínica i dependències entre variables.

Creació del quadern electrònic de recollida de dades segons les Normes de la Bona Pràctica Clínica.

Incorporació de sistema d'aleatorització segons les característiques de l'estudi (simple, cec, doble cec, estratificació per centre, multi branca, etc.)

Formació in-situ i a distància dels investigadors en l'ús del quadern electrònic de recollida de dades i suport tècnic via telefònica i connexió remota.

Control de la integritat i seguretat de les bases de dades i custòdia d'aquesta durant l'execució de l'estudi. Un cop s'acabi, es farà entrega al promotor incloent la documentació necessària per al corresponent anàlisi estadístic.

Qui som

La Fundació Institut Català de Farmacologia (FICF) és una fundació privada sense ànim de lucre creada l'any 1984. Des de 1995, la FICF és Centre Col·laborador de l'Organització Mundial de la Salut per a la Recerca i la Formació en Farmacoepidemiologia.

Un quadern de recollida de dades és un formulari dissenyat per anotar les variables recollides durant un assaig clínic o estudi observacional. La versió electrònica aporta els següents aventatges respecte a la versió en paper: ubiquitat, flexibilitat, traçabilitat, seguretat i fiabilitat.

Un dels objectius de la FICF és promocionar la recerca en els fàrmacs i en els seus efectes, sempre respectant els principis de qualitat i ètica. En aquest sentit, només en els darrers tres anys la FICF ha desenvolupat un total de 20 QRDs electrònics.

Clients